Stagiair MKB-Deal Economie071
Leiden | HBO | WO | 32 tot 36 uur

Hoe word ik als ondernemer online beter zichtbaar en kan ik meer omzet realiseren? Hoe zorg ik dat medewerkers in mijn bedrijf digitaal veilig (thuis) kunnen blijven werken? Hoe kan ik mijn bedrijfsvoering efficiënter inrichten of nieuwe verdienmodellen ontwikkelen met digitale tools? Zomaar een aantal mogelijke vragen van ondernemers waar we met de MKB-deal Economie071 op in willen spelen.

Wat houdt de stage in?
Economie071 zoekt voor de uitvoering van de MKB-deal drie stagiaires die aan de slag gaan op de volgende posities: coördinator events, coördinator partners en coördinator communicatie.

Coördinator events
Als coördinator events ben je samen met de projectleider verantwoordelijk voor het initiëren en coördineren van de events die in het kader van de MKB-deal georganiseerd worden. Dit in nauwe samenwerking met de ondernemersverenigingen. Je geeft in deze rol inhoudelijk en organisatorisch vorm aan de verschillende events en draagt daarmee zorg voor een vraaggestuurde programmering van de gehele MKB-deal. Daarnaast fungeer je ook als coördinator/secretaris van de werkgroep ‘events’, waarin alle partners deelnemen.
 
Coördinator partners
Als coördinator partners ben je het eerste aanspreekpunt voor MKB-ondernemers en samenwerkingspartners in de MKB-deal. Je zoekt actief het contact en de afstemming met ondernemers, experts, expertbedrijven, ondernemerscoaches en andere stakeholders en geeft zo mede inhoud aan de inhoudelijke programmering van de MKB-deal. Daarnaast ondersteun je bij de ontwikkeling en uitrol van de ‘Digiscan’ en de inzet van de ondernemerscoaches in het programma.

Coördinator communicatie
Als coördinator communicatie ben je verantwoordelijk voor de communicatie van het programma van de MKB-deal. Dit in nauwe samenwerking met de betrokken partners, en in het bijzonder de ondernemersverenigingen en de community manager van de uitvoeringsorganisatie Economie071. Daarnaast fungeer je als coördinator/secretaris van de werkgroep ‘communicatie’ en verzorg je de content op de website en het digitale eventsplatform.


Wat heb je nodig om deze stage tot een succes te maken?
Voor deze stageplekken achten we de volgende vaardigheden en persoonlijke kenmerken belangrijk:
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en bent resultaatgericht;
 • Je bent wendbaar en krijgt energie van werken in een dynamische omgeving;
 • Je bent in staat zelfstandig taken op te pakken, maar ook om in teamverband te werken;
 • Je bent flexibel, soms ook in je werktijden, en vindt het geen probleem om soms onder enige tijdsdruk te moeten werken of onverwachts ergens bij te moeten springen;
 • Je bent sociaal-maatschappelijk betrokken en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het versterken van de economie in deze regio;
 • Interesse of affiniteit met digitaliseringsvraagstukken en/of ondernemerschap is een pré;
 • Ervaring met projectmatig werken, het uitvoeren van coördinerende taken, content management of de organisatie van evenementen is een pré;
 • Je beschikt over goede Nederlandse communicatie en presentatie skills (bij voorkeur ook Engels) en je volgt een studie op HBO/WO niveau.

Meer over Economie071
Economie071 voert projecten uit die de economie in de Economie071 regio versterken. Het is een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Economie071 regio. Er wordt gewerkt aan concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid.

Meer over het project MKB-deal
De MKB-deal die de Economie071 regio met de provincie Zuid-Holland heeft gesloten betreft het ontwikkelen en organiseren van een vraaggericht stimuleringsprogramma voor MKB-ondernemers in de Economie071 regio. Dit met de ambitie om MKB-ondernemers te informeren, bewust te maken, inspireren en activeren om met digitaliseringsvraagstukken binnen de onderneming aan de slag te gaan.
Het doel van de MKB-deal is dan ook om voor MKB-ondernemers, met specifieke aandacht voor het kleinbedrijf (2-50 werknemers), de kansen van digitalisering in beeld te brengen en concrete digitaliseringvraagstukken van ondernemers in de regio te versnellen.
 
Meer concreet behelst het projectplan van de MKB-deal Economie071 o.a. het ontwikkelen en uitzetten van een Digiscan, het organiseren van kennis- en informatiebijeenkomsten, verdiepingsworkshops en werkbezoeken (op basis van de uitkomsten van de Digiscan en) in nauwe samenwerking met ondernemersorganisaties. Maar ook het inzetten van ondernemerscoaches en het opzetten en uitrollen van een vouchersysteem om concrete digitaliseringsprojecten van ondernemers in de regio verder te brengen. We mikken daarmee op de volgende resultaten:
 • Het vergroten van het bewustzijn en de capaciteiten van MKB-ondernemers (en zijn medewerkers);
 • Het stimuleren van het onderling delen van kennis en ervaringen op het gebied van digitaliserings-(vraagstukken);
 • Het versnellen van digitalisering(trajecten) in het MKB in de Economie071 regio en het uitlokken van bijhorende investeringen.

De partijen die zich hebben verbonden aan de MKB-deal Economie071 zijn de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude en de ondernemersvertegenwoordigers VNO-NCW Rijnland, Stichting Ondernemend Leiden en de Koepel Leidse Regio. Daarnaast zal nauw samengewerkt worden met de ondernemersverenigingen in de betreffende gemeenten en met experts van kennisinstellingen en expertbedrijven uit de regio. Voor de uitvoering van het programma zal een kleine projectorganisatie worden ingericht met een projectleider, een drietal coördinatoren (stagiaires) en ondersteuning van een community manager van de uitvoeringsorganisatie Economie071.

Wat bieden wij?
 • Een stagevergoeding van maximaal €400,- bruto per maand (naar rato en op basis van ervaring);
 • Een groot netwerk om je eigen kennis en netwerk te verbreden en een spilpositie tussen een divers palet aan organisaties;
 • Directe samenwerking met de project/accountmanager, bestuurlijk opdrachtgevers en medewerkers bij de betrokken partners die je inhoudelijk helpen en van hints voorzien in je loopbaanontwikkeling;
 • Meer stagiaires (i.i.g. binnen de gemeente Leiden) om mee samen te werken en activiteiten te ondernemen;
 • Een dynamische werkomgeving op de grens van het publiek en private domein waar leren, resultaatgericht werken én plezier alle drie hoog in het vaandel staan en waar de inbreng van stagiairs als belangrijk wordt gezien.

Enthousiast geworden over deze stage?
 • We zien je sollicitatie graag uiterlijk 25 augustus tegemoet op contact@economie071.nl
 • Na de briefselectie zal in de week van 30 augustus tot 3 september een (online) gespreksronde plaatsvinden met geselecteerde kandidaten.
 • Neem voor meer informatie over de werkzaamheden en het sollicitatieproces contact op met Steef Löwik (s.lowik@leiden.nl / 06–34204878).


Extra informatie
Houd er rekening mee dat de vacaturetekst na de sluitingsdatum van deze site verdwijnt.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.